Natuur

Natuur

Wandelen, Flora & Fauna

 

Schultenwolde ligt in een kleinschalig cultuurlandschap en bestaat uit Eiken-Beukenbossen en natte Elzen-Wilgenbroekbossen in het westelijke deel en een natte heide met het Hondeven in het oostelijk deel. Het Hondeven is een Pingoruïne [info] op de natte heidevlakte. Een pingo is een bolvormige ijslens die ontstaat in een gebied met permafrost waar de hydrostatische druk van bevriezend grondwater zorgt voor het heffen van een laag bevroren grond.

 

Als het klimaat warmer wordt (dit gebeurde aan het einde van de kleine ijstijd) glijdt de grond van de ijslens af en blijft er een pingoruïne over in de vorm van een krater. Doordat de grond van de ijslaag is afgegleden staat dit meertje op een heuvel. In het Twents werd dit ’t Heunstoandven genoemd (hoogstaandven), dat later is verbasterd tot ‘t Hondeven, wat naar schatting 25.000 jaar oud is. Een uniek stuk oernatuur met een zuur karakter. Het wordt gekenmerkt door een begroeiing van Knolrus, Veenpluis en Snavelzegge.

Schultenwolde is prive terrein en alleen vrij toegankelijk voor wandelaars en wandelgroepen [max. 8 pers.] In verband met de privacy is het gebied rond de huizen niet vrij toegankelijk. Enige vorm van commerciele activiteiten en recreatie zijn verboden. Op de groene bebording bij de ingang van het landgoed staan verdere afspraken vermeld. Schultenwolde valt onder BOA toezicht gelingeerd aan het landgoed Twickel. Parkeren wandelaars aan het begin van de Veldweg kunt u de auto het beste kwijt. 

Foto: T. Bosboom

Foto: E. Mulder

Foto: E. Mulder

Foto: E. Mulder

Vermeldenswaardig is het voorkomen van de Noordse glazenmaker, een libel en rode lijst soort.

Rondom het ven komt droge en natte heide voor met kenmerkende soorten zoals Jeneverbes, Kleine en Ronde Zonnedauw, Klokjesgentiaan, Witte en Bruine snavelbies, Kleine veenbes en Beenbreek. In het rietland komen naast veenmossen ook Slangenwortel, Moerashertshooi, Sterzegge, Zompzegge, Dwergzegge en Wateraardbei voor. In samenwerking met de vereniging van veldbiologen www.knnv.nl/twenthe/onderzoek.htm worden alle soorten flora en fauna en de ontwikkeling hiervan in kaart gebracht. Dit levert waardevolle informatie op en enorm mooie beelden om de natuur verder te beschermen.

 

Vanaf 1993 zijn er verschillende vergrasde heideplag projecten ondernomen om te kijken of de natte heide weer terug zou willen komen. In 2007 is er totaal 3,5 ha omgevormd tot natte heide met als doel de natuur-waarde te verhogen. In 2015 is de laatste grote natuurimpuls gegeven, waarbij er wederom heideplagwerkzaamheden hebben plaatsgevonden en aanleg van een kade van leemhoudend zand om het water in het heidegebied beter vast te kunnen houden. De oorspronkelijke waterloop is opengemaakt waarbij ook de opslag en het riet uit het rietven is verwijderd. Nieuwe natuur is tot stand gebracht door omvorming van een weiland naar kruidenrijk grasland.  In 2019 wordt de volgende natuurimpuls gegeven, waarbij verder vervolg wordt gegeven aan het heideplaggen. Tevens worden er natuurlijk oevers gemaakt waarmee de kans wordt verhoogd dat zeldzame vegetatie zal terugkomen en watergangen worden verhoogd. Nieuwe natuur zal tot stand komen door weiland naar kruidenrijk grasland om te vormen

 

Een paar keer per jaar onderhouden we de natuur met behulp van De Wandelende Tak uit Tubbergen e.o. Ook helpen zij op de landgoederen Baasdam, Herinckhave en de Vasserheide.

 

Op een aantal zaterdagen in het herfst- en winterseizoen kunnen vrijwilligers aan de slag om de landgoederen hun authentieke karakter te laten behouden, de natuur een handje te helpen en om de omgeving voor wandelaars een aantrekkelijk aanzien te blijven geven.

Voor nadere informatie en/of opgeven kunt u zich wenden tot: willem.vd.berg@kpnmail.nl o.v.v. Wandelende Tak.

Copyright @ All Rights Reserved